Katılımcı, sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma bildirimini Bahar Yıldırım’a bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumunda veya eğitimin başlangıcından sonra Katılımcı’nın işbu sözleşmeden cayma hakkı mevcut olmayıp, ücreti iadesi yapılmayacaktır.

Katılımcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Katılımcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu hizmetin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme’den doğabilecek ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Katılımcı’nın veya Bahar Yıldırım’ın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.