ÜLKEM GAZETESİ / Selçuk Üniversitesi Röportaj: Risk Yönetimi

ÜLKEM GAZETESİ / Beykent Üniversitesi Röportaj: Yönetim’de Başarı
8 Mayıs 2017
ÜLKEM GAZETESİ / Aydın Üniversitesi Röportaj: Endüstri 4.0
22 Mayıs 2017

ÜLKEM GAZETESİ / Selçuk Üniversitesi Röportaj: Risk Yönetimi

5 Mayıs’ta Selçuk Üniversitesi’ndeki “DEVLERİN BULUŞMASI_9 / GELECEĞE ODAKLAN” başlıklı seminerde “BAŞARILI PROJELER İÇİN RİSK YÖNETİMİ” konusunu anlattım, sonrasında ise üniversite öğrencilerinin düşüncelerini öğrenmek üzere röportaj yaptım.
Projeler hayatımızın hemen hemen her aşamasında var ve olmaya da devam edecekler, çünkü konuları ve kapsamları ne olursa olsun hepsinin ortak amacı hep daha iyiye yani ideal hayata ulaşmak için üzerinden geçtiğimiz bir yol olmalarıdır. Bunun için verimli bir proje yönetiminin temelini oluşturan prensiplerinde iyi bir şekilde anlaşılması ve bu çerçevede ele alınması gerekir. Başarılı projeler için “1. Kapsam Yönetimi”, “2. Zaman Yönetimi”, “3. Maliyet Yönetimi”, “4. Kalite Yönetimi”, “5. İnsan Kaynakları Yönetimi”, “6. İletişim Yönetimi”, “7. Satınalma Yönetimi”, “8. Entegrasyon Yönetimi” ve “9. Risk Yönetimi”nin etkin bir şekilde planlanması önem taşır. Bunların içinden projenin sonucunu direkt etkileyen ise “Risk Yönetimi”dir. “Öngörülmeyen Riskler” ve “Öngörülen Riskler” şeklinde 2’ye ayrılır. “Öngörülmeyen Riskler” karşımıza çıkacak sürprizler olacağı için tahmin edilemezler ama “Öngörülen Riskler” tahmin edilebilirler. Bunların listesini çıkartmak, her birinin gerçekleşme olasılıklarını, gerçekleşmesi halinde yaratacağı etkilerin büyüklüğünü hesaplamak ve bunlara karşılık bir önlem planı geliştirmek gerekir. Aksi halde “BAŞARILI BİR PROJE” sırf öngördüğümüz ama hiç bir önlem almadığımız durumlar karşısında “BAŞARISIZ BİR PROJE”ye dönüşebilir.

Bahar YILDIRIM : Proje Yönetimi’nde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?
Okan BALBAY : Öncelikle projede çalışacak ekibin seçilmesi önemli bir husustur. Bunun için projede yer alacak kişilerin proje için gerekli olan tüm aktiviteleri yapabilecek yetkinlikte ve takım çalışmasına uyumlu olmaları önceliklidir. Ekip iletişiminin kuvvetli olması ise olası çıkacak problemlerin kolay bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlayacaktır. Kısacası, ekibin doğru kurulması projenin başarılı olma olasılığını artıracaktır.

Bahar YILDIRIM : Proje Yönetimi’nde Risk Yönetimi’nin önemi nedir ?
Merve AKÖZ : Bir projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını içeren işlemler sürecine “Proje Risk Yönetimi” denir. Projelerde risk yönetimi ihtiyacı, proje yönetim faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır, çünkü proje ile hedeflenen sonuçlar geleceğe yöneliktir ve bu hedeflere ulaşmak için atılacak adımlar, içinde bulunulan ortam, kullanılan girdiler, proje ekibi, kuruluşun yapısı gibi birçok faktörden etkilenecektir. Bu faktörlerin etkileri pozitif olabileceği gibi, negatif de olabilir. Projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için, yönetim süreçlerindeki ve faaliyetlerdeki riskleri öngörerek hızlı ve etkin risk kararları alabilmek önemlidir. “Risk Yönetimi” proje yönetiminin kapsamlı yapısı içerisinde, proje hedeflerini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin azaltılmasına, değer katabilecek fırsatların artırılmasına yönelik etkili stratejiler sunan bir uzmanlık alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu da bize proje tehditlerini minimize etme olanağı sağlayıp, projenin zamanında, planlanan bütçede ve istenilen kalite de teslim etme imkânı tanır.

Bahar YILDIRIM : Proje ve Risk Yönetimi’nde bir Endüstri Mühendisi’nin yaklaşımı nasıl olmalıdır ?
Damra ERYILMAZ : Bana göre bir Endüstri Mühendisi ilk başta tepeden resmin bütününe bakmalıdır. Öncelikle “KİM” tarafından “NEYİN”, “NİÇİN”, “NE ZAMAN”, “NEREDE” ve “NASIL” yapılması gerektiğine karar vermelidir. Sonrasında ise konunun detaylarını planlarken soğukkanlı, idareci, toparlayıcı ve düzenli tavrıyla çözüm odaklı yaklaşmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mesaj Gönder
Whatsappdan yaz
Merhabalar !