Hayatta insan olarak sahip olduğumuz her şey ve olduğumuz her şey öğrenmekten kaynaklanır. Öğrenme, bu anlamda kendinize bir yatırımdır. Ve iyi bir yaşam sürmek için öğrenmek gereklidir.

Bu eğitimde; öğrenmenin ne olduğunu, öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini, farklı yaş grupları için öğrenme süreçlerinin ve öz-yönelimli öğrenmenin (self-directed learning) ne olduğu üzerine yapılan çalışmaları incelemek ve katılımcılara öğrenme kaslarını güçlendirmeleri için ortam hazırlanacaktır.

Bu eğitimin amacı; kendi öğrenme süreçlerinizi tasarlamanız, tasarladığınız sürecinizden sorumlu olabilmenizi sağlamaktır. Böylece, öğrenme sürecinizi geliştirir ve kendi öğrenme sürecinizi ve çıktılarını değerlendirebilirsiniz. Öğrenmeye güdülenir ve süreçte ilave grup koçluğu hizmeti ile süreçteki farkındalıklarınızı daha etkin şekilde birlikte keşfedebilirsiniz.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

 • Öğrenme, Öğrenmeyi Öğrenme Tanımı ve Önemi
 • İnsan Beyninin Özellikleri ve Kapasitesi
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Öğrenme Nasıl Geliştirilir
 • Bilginin Yapısı ve Özellikleri, Bilgi Edinme Kaynakları
 • Bilginin Zaman Boyutu

ÖĞRENME SÜRECİNİ PLANLAMA

 • Öğrenme İhtiyaçlarını Belirleme
 • Hedeflerin Etkin Belirlenmesi
 • Plan Hazırlama
 • Zaman Programlamak ve Yönetmek / Çalışma Planları Hazırlama
 • Süreç Düzenleme / Zaman Cetvellerinin Değerlendirilmesi

ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME

 • Öğrenme Profilleri
 • Öğrenme Stratejileri
 • Çoklu Zeka Alanları
 • Öğrenme Ortamının Düzenlenmesi
 • Tekrarın Önemi ve Hafıza Gücüne Etkisi
 • Etkin Dinleme ve Not Alma Teknikleri

ÖZ YÖNETİM GELİŞTİRMEK

 • Anlamı, Önemi ve Geliştirme Araçları

ÖĞRENMEYİ DEĞERLENDİRME

 • Öz Değerlendirme Süreci
 • Süreç Değerlendirmesi
 • Çıktıların Değerlendirilmesi

ÖĞRENMEYİ GÜDÜLEME

 • Öğrenme ve Güdülenme İlişkisi
 • Dikkat Değerlendirilmesi
 • Konsantrasyon Geliştirme ve Yoğunlaşma
 • Güdülenmeyi Etkileyen Faktörler

Eğitmenler, öğretmenler, özel sektörde eğitim alanında veya insan kaynakları gibi eğitimle ilgili departmanlarda çalışanlar, kamu kurumlarında eğitimle ilgili alanlarda çalışanlar, sivil toplum alanında çalışan eğitim koordinatörleri, eğitsel tasarımcılar, dijital ve fiziksel oyun tasarımcıları, eğitimle ilgilenen ve bireysel olarak kendi öğrenme gelişimine katkı yapmak ve daha verimli iş/çalışmalar yürütmek isteyenler…

NURŞEN ERGİNSOY KİMDİR ? [ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ, EĞİTMEN ve PROFESYONEL KOÇ]

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Nurşen Erginsoy, profesyonel iş hayatına Garanti Bankası Management Trainee programı ile başlamış, ardından Huawei, Kastas Sealing Technologies ve Norm Holding firmalarında Stratejik Yönetişim / İş Geliştirme ve Proje Yönetimi alanlarında çalışmıştır.

2019 yılında başlayan Profesyonel Koçluk alanında akreditasyon ve uzmanlaşma süreci devam etmekte, ve bu alandaki gelişimini ve danışanlarına katkısını ‘hayat boyu yolculuk’ olarak görmektedir.

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılında Türkiye’de ilk kez ve dokuz üniversite işbirliği ile yürüttüğü “Endüstri 4.0 Farkındalık Eğitimi ve Dijital Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı”nı Ege Üniversitesi’nde başarı ile tamamlayarak Türkiye’deki ilk Endüstri 4.0 Uzmanlarından biri olmuştur. Aynı zamanda, uzmanlık alanı olan Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme konularında, çeşitli kurumlarda İç Eğitmenlik yapmış ve özel eğitim kurumlarında dijital ve sınıf-içi eğitimler vermeye devam etmektedir.

Şimdiye kadar çeşitli derneklerde aktif olarak çalışmış ve farklı sorumluluklar almıştır. Aynı zamanda üniversitelerle işbirliği halinde çalışmakta, farkındalık ve etkin öğrenmeye yönelik seminerlere katılmaya devam etmektedir. Yerel ve ulusal yayınlarda Endüstri 4.0 & Teknolojileri Farkındalık, Dijital Okuryazarlık, Geleceği Şekillendiren Teknolojik Kuvvetler, Dijital Dönüşüm Çağında Koçluk Yaklaşımı ile Değişim Yönetimi, Kişisel Marka Yaratmak ve Kendini İnşa Etmek gibi temalarda içerikler oluşturmakta, kurumların/bireylerin ihtiyacını gidermeye yönelik özel eğitimler tasarlamaktadır.

Hayat Boyu Merak, Öğrenme, Paylaşım, Birlikte Yaratmak / Yönetişim / İşbirliği felsefelerini benimsemiştir; aynı zamanda bunlar güçlü değerleri arasındadır. Bu anlamda en çok beslendiği süreçler; araştırmak-okumak-uygulamak, gerçek hayat hikayeleri, etkin network ağı, seyahat etmektir. Araştırma ve öğrenme deneyimleri ile ilgili kendi web-sitesinde ve sosyal medya kanallarında düzenli paylaşımlar yapmaktadır.

Potansiyelini en üst seviyeye kadar geliştirmek adına bireylerin düşüncelerindeki ve kişiliklerindeki değişimlerin gençliklerinde aldıkları eğitimle oluştuğu süreklilik ilkesine, bireylerin değişikliklere uyum sağlayabilmesi için kendilerinin var olan potansiyellerinin farkında olmaları ve bunun içinde üretkenliklerini geliştirebilme gerekliliğini savunan yaratıcılık / üretkenlik ilkesine ve son olarak bireylerin kendi kendilerinin öğretmeni olma anlayışını savunan öz-öğretici olma ilkesine gönülden bağlıdır.

Program UZAKTAN ERİŞİM > ONLINE BİREYSEL EĞİTİM formatında hazırlanmıştır.

 • Çeşitli uygulama ve testlerle eğitim etkinliği sağlanacaktır.
 • Grup koçluğu yetkinlikleri de eğitim sürecinde kullanılacağından en az 4 (en çok aynı seans içinde 8) kişilik gruplar halinde eğitim verilecektir.
 • Eğitim sürecinde çeşitli testler gerçekleştirilecek ve süreçte katılımcıların kendi öğrenme profillerini tanıyıp, kendi öğrenme süreçlerini tasarlamalarına uygulamalı olarak destek verilecektir.

Eğitiminiz, başvuru işlemlerinizin onaylanması ile başlar ve 1 aylık süre zarfında online sınavı tamamlamanız ile sonlanır.

Eğitiminizi, dilediğiniz yerde internete bağlı olduğunuz tüm mobil cihazlardan (bilgisayar, tablet ve telefon vs.) takip edebilirsiniz.

EĞİTİM Fiyatı : 950 TL + KDV

EUROPASSCARD Fiyatı : 150 TL (Zorunlu Değil)

Lütfen, öncelikle “KAYIT OL” butonuna basınız ve açılan başvuru formundaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak gönderiniz.

Yönetim tarafından başvuru işlemlerinizin onaylanması sonucunda, e-mailiniz üzerinden size gelen “kullanıcı adı ve şifre” ile ONLINE EĞİTİM / HESABIM [www.baharyildirim.com.tr/online-egitim/my-account/] sayfamızdan eğitim dokumanlarınıza ulaşabilirsiniz.

SINAV SÜRECİ

Sertifika sınavını eğitime başladığınız tarihten itibaren 1 ay süresi içerisinde tamamlamanız gerekmektedir.

Sertifika sınavına, mobil cihazlardan (bilgisayar, tablet ve telefon vs.) üzerinden katılabilirsiniz.

Sınav süresi 1 saat olup, çoktan seçmelidir.

Değerlendirme %70 eğitim içi uygulamalar, %30 eğitim sonu yapılacak sınav üzerinden değerlendirilecektir.

Eğitimde başarılı olmak için toplam 100 üzerinden 60 puan almanız gerekmektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazacaktır.

Eğitimde başarılı olamayan katılımcılar ücretsiz olarak 3 kez sınav tekrarı yapabilir.

SINAV İTİRAZ

Katılımcılar sınav sonuçlarına, sınav sonucunun ilan edildiği tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içinde itiraz edebilirler.

Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

İtiraz, ilgili yönetime sunulmak üzere elektronik ortamda (info@baharyildirim.com.tr) e posta ile yapılır.

İtiraz, programın eğitmeni tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içinde değerlendirilir.

İnceleme sonucu mail üzerinden yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir.

İlan edilen sınav puanında değişiklik ancak ilgili yönetimin onayı ile geçerlilik kazanır.

SERTİFİKA ve EUROPASSCARD > TESLİM SÜRESİ
Katılımcıların eğitim ve sınav sonundaki performanslarına göre; Eğitim Belgesi (İngilizce) (BYNETACADEMY Onaylı ve Europass International Sertifikasyonlu) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (Cardcert International Certificate Diploma Accreditation Card) 15 iş günü içerisinde kayıt sırasında belirttikleri adres bilgisine kargo/posta yolu ile ulaşım bedeli karşı taraf ödemeli olarak sertifika sahibine gönderilecektir.

SERTİFİKA ve EUROPASSCARD > GEÇERLİLİĞİ
Sertifika Programı sonunda verilecek; Eğitim Belgesi (İngilizce) (BYNETACADEMY Onaylı ve Europass International Sertifikasyonlu) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartı (Cardcert International Certificate Diploma Accreditation Card) ile katılımcılar yeterliliklerini tek kartla tüm dünyada izlenebilirliğini ‘’çevrimiçi – online’’ sağlayarak, Cardcert Akreditasyon Uluslararası Belgelendirme kayıtlı Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı olarak yanlarında taşıyarak kullanabileceklerdir.
CARDCERT AKREDİTASYON Sertifika / Diploma / Seminer / Konferans Programları Düzenleyen Kurum ve Kuruluşların (Cardcert Accreditation Management Systems Standard) şartlarına göre yönetim sistemlerini denetleyen uluslararası belgelendirme kuruluşudur.

EUROPASSCARD > SORGULAMA
Uluslararası Belge Sorgulama – Yöntem 1 :
> www.cardcert.holdings (web sitesine giriş )
> Online İşlemler > E Hizmet Portalı
> Uluslararası Belge Doğrulama (Vatandaşlık No > şifre ile giriş )
> Eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi.
Uluslararası Belge Sorgulama – Yöntem 2 :
Sertifika Programı sonrası eğitim belgesiyle birlikte verilen CARDCERT>EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (Cardcert International Certificate Diploma Accreditation Card) nın üzerinde bulunan QR CODE un QR okuma programı indirilmiş internete bağlı akıllı cep telefonu ile okutulmasından dolayı Cardcert Accreditation sunucu ve yazılımına bağlanarak katılımcıya ait elektronik sertifika içine ve/veya yazılımına yüklenerek onaylanan eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi.

EUROPASSCARD > KAYIP
Sertifika Programı sonunda tarafınıza verilen CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (Cardcert International Certificate Diploma Accreditation Card) nın kaybolması durumunda yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek için bloke/iptal edebilir, tekrardan temini için CARDCERT ACCREDITATION ☎ 444 6 094 kurumsal hizmet numaramızdan tarafımıza ulaşarak belge yenileme yapabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI / Maslak Şubesi
Alıcı Adı   : Gülden Bahar Yıldırım
Hesap No: 342 – 6895468
IBAN   No: TR62 0006 2000 3420 0006 8954 68
***Ödeme sırasında, açıklama kısmına mutlaka [EĞİTİM ADI] yazınız, aksi halde ödemenin hangi eğitime ait olduğu anlaşılmamaktadır.
***Ödeme yaptıktan sonra, [KAYIT OL] butonuna basınız ve açılan başvuru formundaki ilgili alana [DEKONT]u ekleyiniz.

LİSANS ve AKREDİTASYONLAR