Zaman Yönetimi ve Şahsi Liderlik & Dinamizm eğitimi, insanları çeşitli etkinliklere harcanan zaman içinde bilinçli kontroller sağlamak, zamanı ve kendi önceliklerini planlamak ve uygulamak için eğitmeye adanmıştır. Bu eğitim genel olarak bir bireyin etkinlik, üretkenlik ve yeterliliğinin artışında yardımcı olur.

Zamanı doğru ve etkin yönetmek, önceliklerin saptanması ve kişisel dengeden geçer. Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunları çözümlemenin yöntemlerinin işleneceği bu eğitim; delege etmenin ve öncelikleri belirlemenin tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Programımız, çalışanların zamanı daha verimli bir şekilde yönetmeyi öğrenerek verimliliğin önemli ölçüde artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu süreçte öğrenilecek yetkinlikler, tüm liderler için kritik olan bir beceridir. Bu beceri aynı zamanda kişinin stresi yönetme becerisinde de kritik rol oynar.  Zamanınızı daha iyi yönetmeyi, hayatınızın kontrolünü daha fazla elinize geçirmeyi, iş ve kişisel yaşamınızdaki zamanı yönetebilmeyi alışkanlık haline getirebilmenizi sağlamanızı amaçlıyoruz.

ZAMAN DİSİPLİNİ / ZAMAN VE ZAMAN YÖNETİMİ NEDİR ?

 • Zaman algısı / Zamana dair yeni bir bakış açısı
 • Müşterek zaman meseleleri
 • Önem ve Aciliyet Kavramları

ZAMAN TUZAKLARI

 • Kendi zaman anlayışını geliştirme metotları
 • Süreç ve Sonuç Odaklı Modellerde Zamanın Önemi

KİŞİSEL BİR MEYDAN OKUMA / ZAMAN YÖNETİMİ MATRİSİ

 • Zaman yönetimi formülü
 • İşi doğru görme, doğru iş görme (6 ile 9 Teknikleri )

PLANLAMA NASIL YAPILMALI (KISA-ORTA-UZUN VADELİ PLANLAMA)

 • En kıymetli zamanlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek / Üretken olmak
 • Ay ışığı yöntemi
 • Pareto ilkesi

ERTELEMEKTEN KAÇINMA BECERİLERİ (ŞİMDİNİN GÜCÜ)

KANITLANMIŞ ZAMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ GÜNLÜK SÜREÇLERE NASIL ENTEGRE EDİLEBİLİR ?

 • Proaktif davranış geliştirme / pratik eylem ve öneriler

ÇALIŞMA ALANLARINDA ZAMANI ETKİLİ KULLANMAK İÇİN YÖNTEMLER

 • Hayatımızda düzenlenmemiş gri alanları tanımlama teknikleri
 • Toplantı zamanlarını verimli kullanmak için ipuçları

BİREYSEL OLARKA GÖSTERİLEN ÇABADAN VERİMLİ ŞEKİLDE FAYDALANMAK İÇİN KİŞİSEL EYLEM PLANI OLUŞTURMAK

 • Stresi azaltmak için atılması gereken adımlar

Üst ve orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, tüm çalışanlar…

İş ve özel yaşamda, zamandan hayat beklentilerine uygun olanı almayı isteyen profesyoneller…

Özellikle öncelikleri belirleme ve planlama becerileri kazanmak isteyen gerek kurumsal gerek ise kişisel gelişim anlamında başarılı olmak isteyen herkes için uygundur.

NURŞEN ERGİNSOY KİMDİR ? [ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ, EĞİTMEN ve PROFESYONEL KOÇ]

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Nurşen Erginsoy, profesyonel iş hayatına Garanti Bankası Management Trainee programı ile başlamış, ardından Huawei, Kastas Sealing Technologies ve Norm Holding firmalarında Stratejik Yönetişim / İş Geliştirme ve Proje Yönetimi alanlarında çalışmıştır.

2019 yılında başlayan Profesyonel Koçluk alanında akreditasyon ve uzmanlaşma süreci devam etmekte, ve bu alandaki gelişimini ve danışanlarına katkısını ‘hayat boyu yolculuk’ olarak görmektedir.

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılında Türkiye’de ilk kez ve dokuz üniversite işbirliği ile yürüttüğü “Endüstri 4.0 Farkındalık Eğitimi ve Dijital Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı”nı Ege Üniversitesi’nde başarı ile tamamlayarak Türkiye’deki ilk Endüstri 4.0 Uzmanlarından biri olmuştur. Aynı zamanda, uzmanlık alanı olan Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme konularında, çeşitli kurumlarda İç Eğitmenlik yapmış ve özel eğitim kurumlarında dijital ve sınıf-içi eğitimler vermeye devam etmektedir.

Şimdiye kadar çeşitli derneklerde aktif olarak çalışmış ve farklı sorumluluklar almıştır. Aynı zamanda üniversitelerle işbirliği halinde çalışmakta, farkındalık ve etkin öğrenmeye yönelik seminerlere katılmaya devam etmektedir. Yerel ve ulusal yayınlarda Endüstri 4.0 & Teknolojileri Farkındalık, Dijital Okuryazarlık, Geleceği Şekillendiren Teknolojik Kuvvetler, Dijital Dönüşüm Çağında Koçluk Yaklaşımı ile Değişim Yönetimi, Kişisel Marka Yaratmak ve Kendini İnşa Etmek gibi temalarda içerikler oluşturmakta, kurumların/bireylerin ihtiyacını gidermeye yönelik özel eğitimler tasarlamaktadır.

Hayat Boyu Merak, Öğrenme, Paylaşım, Birlikte Yaratmak / Yönetişim / İşbirliği felsefelerini benimsemiştir; aynı zamanda bunlar güçlü değerleri arasındadır. Bu anlamda en çok beslendiği süreçler; araştırmak-okumak-uygulamak, gerçek hayat hikayeleri, etkin network ağı, seyahat etmektir. Araştırma ve öğrenme deneyimleri ile ilgili kendi web-sitesinde ve sosyal medya kanallarında düzenli paylaşımlar yapmaktadır.

Potansiyelini en üst seviyeye kadar geliştirmek adına bireylerin düşüncelerindeki ve kişiliklerindeki değişimlerin gençliklerinde aldıkları eğitimle oluştuğu süreklilik ilkesine, bireylerin değişikliklere uyum sağlayabilmesi için kendilerinin var olan potansiyellerinin farkında olmaları ve bunun içinde üretkenliklerini geliştirebilme gerekliliğini savunan yaratıcılık / üretkenlik ilkesine ve son olarak bireylerin kendi kendilerinin öğretmeni olma anlayışını savunan öz-öğretici olma ilkesine gönülden bağlıdır.

Program UZAKTAN ERİŞİM > ONLINE BİREYSEL EĞİTİM formatında hazırlanmıştır.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM olduğu için, katılımcı olarak istediğiniz tarihte eğitimi başlatabilme fırsatına sahipsiniz…

Eğitim, online platformdan canlı bağlantılar şeklinde gerçekleşecektir. Eğitici ile birebir anlatım ve uygulamalar yapılacaktır.

 • Anlatım ve tartışma, uygulamalı ekip çalışmaları, sunumlar ve değerlendirmeler
 • Zaman kullanımını geliştirecek pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bilgilendirme
 • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel ve grup çalışmaları

Eğitiminiz, başvuru işlemlerinizin onaylanması ile başlar ve 1 aylık süre zarfında online sınavı tamamlamanız ile sonlanır.

Toplam Eğitim Süresi: 1 AY

Eğitmen ile Birebir Etkileşim Süresi : 2 SAAT ÖZEL DERS

Eğitiminizi, dilediğiniz yerde internete bağlı olduğunuz tüm mobil cihazlardan (bilgisayar, tablet ve telefon vs.) takip edebilirsiniz.

EĞİTİM Fiyatı : 750 TL + KDV

EUROPASSCARD Fiyatı : 150 TL (Zorunlu Değil)

Lütfen, öncelikle “KAYIT OL” butonuna basınız ve açılan başvuru formundaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak gönderiniz.

Yönetim tarafından başvuru işlemlerinizin onaylanması sonucunda, e-mailiniz üzerinden size gelen “kullanıcı adı ve şifre” ile ONLINE EĞİTİM / HESABIM [www.baharyildirim.com.tr/online-egitim/my-account/] sayfamızdan eğitim dokumanlarınıza ulaşabilirsiniz.

SINAV SÜRECİ

Sertifika sınavını eğitime başladığınız tarihten itibaren 1 ay süresi içerisinde tamamlamanız gerekmektedir.

Sertifika sınavına, mobil cihazlardan (bilgisayar, tablet ve telefon vs.) üzerinden katılabilirsiniz.

Sınav süresi 1 saat olup, çoktan seçmelidir.

Değerlendirme %70 eğitim içi uygulamalar, %30 eğitim sonu yapılacak sınav üzerinden değerlendirilecektir.

Eğitimde başarılı olmak için toplam 100 üzerinden 60 puan almanız gerekmektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazacaktır.

Eğitimde başarılı olamayan katılımcılar ücretsiz olarak 3 kez sınav tekrarı yapabilir.

SINAV İTİRAZ

Katılımcılar sınav sonuçlarına, sınav sonucunun ilan edildiği tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içinde itiraz edebilirler.

Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

İtiraz, ilgili yönetime sunulmak üzere elektronik ortamda (info@baharyildirim.com.tr) e posta ile yapılır.

İtiraz, programın eğitmeni tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içinde değerlendirilir.

İnceleme sonucu mail üzerinden yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir.

İlan edilen sınav puanında değişiklik ancak ilgili yönetimin onayı ile geçerlilik kazanır.

SERTİFİKA ve EUROPASSCARD > TESLİM SÜRESİ
Katılımcıların eğitim ve sınav sonundaki performanslarına göre; Eğitim Belgesi (İngilizce) (BYNETACADEMY Onaylı ve Europass International Sertifikasyonlu) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (Cardcert International Certificate Diploma Accreditation Card) 15 iş günü içerisinde kayıt sırasında belirttikleri adres bilgisine kargo/posta yolu ile ulaşım bedeli karşı taraf ödemeli olarak sertifika sahibine gönderilecektir.

SERTİFİKA ve EUROPASSCARD > GEÇERLİLİĞİ
Sertifika Programı sonunda verilecek; Eğitim Belgesi (İngilizce) (BYNETACADEMY Onaylı ve Europass International Sertifikasyonlu) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartı (Cardcert International Certificate Diploma Accreditation Card) ile katılımcılar yeterliliklerini tek kartla tüm dünyada izlenebilirliğini ‘’çevrimiçi – online’’ sağlayarak, Cardcert Akreditasyon Uluslararası Belgelendirme kayıtlı Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı olarak yanlarında taşıyarak kullanabileceklerdir.
CARDCERT AKREDİTASYON Sertifika / Diploma / Seminer / Konferans Programları Düzenleyen Kurum ve Kuruluşların (Cardcert Accreditation Management Systems Standard) şartlarına göre yönetim sistemlerini denetleyen uluslararası belgelendirme kuruluşudur.

EUROPASSCARD > SORGULAMA
Uluslararası Belge Sorgulama – Yöntem 1 :
> www.cardcert.holdings (web sitesine giriş )
> Online İşlemler > E Hizmet Portalı
> Uluslararası Belge Doğrulama (Vatandaşlık No > şifre ile giriş )
> Eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi.
Uluslararası Belge Sorgulama – Yöntem 2 :
Sertifika Programı sonrası eğitim belgesiyle birlikte verilen CARDCERT>EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (Cardcert International Certificate Diploma Accreditation Card) nın üzerinde bulunan QR CODE un QR okuma programı indirilmiş internete bağlı akıllı cep telefonu ile okutulmasından dolayı Cardcert Accreditation sunucu ve yazılımına bağlanarak katılımcıya ait elektronik sertifika içine ve/veya yazılımına yüklenerek onaylanan eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi.

EUROPASSCARD > KAYIP
Sertifika Programı sonunda tarafınıza verilen CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (Cardcert International Certificate Diploma Accreditation Card) nın kaybolması durumunda yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek için bloke/iptal edebilir, tekrardan temini için CARDCERT ACCREDITATION ☎ 444 6 094 kurumsal hizmet numaramızdan tarafımıza ulaşarak belge yenileme yapabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI / Maslak Şubesi
Alıcı Adı   : Gülden Bahar Yıldırım
Hesap No: 342 – 6895468
IBAN   No: TR62 0006 2000 3420 0006 8954 68
***Ödeme sırasında, açıklama kısmına mutlaka [EĞİTİM ADI] yazınız, aksi halde ödemenin hangi eğitime ait olduğu anlaşılmamaktadır.
***Ödeme yaptıktan sonra, [KAYIT OL] butonuna basınız ve açılan başvuru formundaki ilgili alana [DEKONT]u ekleyiniz.

LİSANS ve AKREDİTASYONLAR