ÜLKEM GAZETESİ / İş Süreçleri Yönetimi Konferansı

ÜLKEM GAZETESİ / Aydın Üniversitesi Röportaj: Endüstri 4.0
22 Mayıs 2017
ÜLKEM GAZETESİ / Yeni Mezunlar İçin Kariyer Günlerinin Önemi
6 Haziran 2017

ÜLKEM GAZETESİ / İş Süreçleri Yönetimi Konferansı

23 Mayıs’ta PVC Events & Summit tarafından düzenlenen ve konuşmacı olarak katıldığım “2.İş Süreçleri Yönetimi” konferansında “SÜREÇ ANALİZİ ve PERFORMANS YÖNETİMİ” başlıklı konuyu anlattım.

Mevcut süreçlerimizi analiz ederek teknolojinin getirdikleri ile birlikte ideal süreçlere taşımak artık hayatımızın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu noktada ise öncelikle “Sürekli Süreç İyileştirme” felsefesinin şirketlerde oluşturulması gerekir. Bunun için YÖNETİM TARAFINDA; değişikliklere hızla uyum sağlayabilecek esnek bir çalışma modeli kurulmalı ve bu model belirlenen hedefler ile ölçülmelidir. ÇALIŞAN TARAFINDA; “biz bu işi hep böyle yaparız” bakış açısı değiştirilmeli ve öğrenen, yenilikçi bir organizasyon oluşturulmalıdır. SÜREÇ TARAFINDA ise; sürdürülebilirlik için daima en iyisi aranmalı ve bu konudaki bilinç artırılmalıdır. Ayrıca süreçler tasarlanırken süreçten etkilenen tüm paydaşların (hissedar, çalışan, müşteri, tedarikçi, toplum) beklentileri de göz önünde bulundurulmalıdır. İşte hem yönetim tarafında, hem çalışan tarafında hem de süreç tarafında bu kültürü oluşturup işe başlamak, uzun vadede istediğimiz sonuçlara ulaşmak için doğru bir yaklaşım olur. Bundan sonrası ise işin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve uygulamaya konması aşamalarıdır. Bu aşamaları ise sürecin içinde yeralan herkesin katılımlarını sağlayarak yönetmek önemlidir. Nihayetinde amaç bütün işi bir kişinin omuzlarına yükleyerek mevcut durumdan bizi kurtarmasını beklemek değil, elimizdeki tüm “know-how”ı kullanarak doğruyu yolu hep birlikte aramak olmalıdır. Yani, KAHRAMAN değil TAKIM ÇALIŞMASI aranmalıdır !

KONFERANS HAKKINDA:
Konferans, Türkiye’de bulunan 20’nin üzerinde farklı sektörden İş Süreçleri Yönetimi, İş Planlama, İş Analizi, İş Süreç Modelleme ve İş Akışı-Döküman Yönetimi gibi sistemleri kullanan, kullanmayan veya geçiş yapacak olan firmaların CEO, CFO, CTO, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, İş Süreç Yönetimi Direktörleri ve Yöneticileri, İK Başkanları ve Direktörleri, Finans Direktörleri ve Müdürleri, İş Çözümleri Direktörleri ve Müdürleri, İş Geliştirme Yöneticileri, İş Analizi Müdürleri, Operasyon Yöneticileri, BT Yöneticileri, İş Zekası Yöneticileri, Sistem Müdürleri, Proje Müdürleri ve konu ile ilgili üst düzey karar mercii yetkililerini bir araya getirerek, katılımcı profili açısından hemen hemen her sektörü kapsayacak şekilde benzeri zor bulunacak bir ortam sağladı.
Konferansta bu iş süreçlerinin hangi noktada olduğu, şirketlere, kurumlara ve kişilere faydaları konuşuldu. Bunun yanı sıra 2016 ve sonrası için gelecek politikaları, yenilikleri, gelişmeleri, beklentileri ve fırsatları sektörün önde gelen yöneticileri ve liderleri tarafından değerlendirildi. Böylece gerek stratejik bilgi edinimi gerek ise katılımcı firmalar ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından verimli geçen bir etkinlik oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mesaj Gönder
Whatsappdan yaz
Merhabalar !