BY PROTOKOL DERGİSİ / Endüstri Mühendisliği’nin Tüm Sektörlerdeki Yeri ve Önemi

ST ENDÜSTRİ / BÖLÜM 39: Mehmet Güzenge
14 Temmuz 2020
ST ENDÜSTRİ / BÖLÜM 40: Gökhan Dağıstanlı
4 Ağustos 2020

BY PROTOKOL DERGİSİ / Endüstri Mühendisliği’nin Tüm Sektörlerdeki Yeri ve Önemi

Temmuz 2020 sayısı

“ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ”NİN TÜM SEKTÖRLERDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Ülke Ekonomisinin Kalkınmasındaki En Büyük Oyuncular

 Mühendislik kavramı, farklı birçok bilim dalı içerisinde belli bir konuda tüm teknik detaylara hakim olmaktır. Bu kavram modern insanın ihtiyaçları ile paralel olarak doğar ve büyür. Bir mühendisten beklenen ise, içinde bulunduğu en karmaşık yapıyı bile çözümleyebilecek analitik bakış açısına ve bilgi derinliğine sahip olmasıdır. Günümüzde inşaat, makine, elektrik, bilgisayar, gıda, çevre, ziraat vs. olmak üzere çok fazla mühendislik dalları vardır. İşte diğer mühendislikler arasından sıyrılarak farklı bir noktada yer alan tek bir dal vardır ki; bu da “Endüstri Mühendisliği”dir. Çünkü bu mühendislik odaklandığı konuyu resmin bütününe bakarak ele alır ve olabilecek en iyi çözüme ulaştırır. Çözüme giden yolda aranan ise, minimum maliyet ve zaman harcanarak maksimum kalitenin elde edilmesidir. İşte bu yaklaşım, “Endüstri Mühendisliği” bölümünün farkını göstermektedir.

Günümüzde her an her şey hızla değişmektedir. Bunun asıl nedeni ise; teknolojinin hızla hayatımıza girmesi ve beraberinde getirdiği yeniliklerdir. Bu durumda, yoluna devam etmek isteyenlerin bu değişime hızlı bir şekilde ayak uydurmaktan başka çareleri yoktur. Değişim, mevcut süreçleri iyileştirme ile olur, hızlı değişim ise ancak teknoloji ile mümkün olur. Hedef, şu anda yaptığınız işi ileride daha iyi yapabilmeyi başarabilmektir. Bu başarıya ulaşabilmek için ise yol göstericiler “Endüstri Mühendisleri” olacaklardır. Bu yüzden bu mesleğin her zaman, her sektörde ve her pozisyonda yeri vardır. Ve hatta tıpkı bir tasarımcının bir ürünün modelini, rengini, kumaşını, aksesuarını tasarlaması gibi, bir “Endüstri Mühendisi” de içinde bulunduğu organizasyonun süreçlerini ve sistemlerini tasarlar. Bu tasarımı yaparken insan, makine ve malzemeyi kullanır. Tasarım sonucunda ortaya çıkan ise, daha esnek ve verimli, yeniliğe ve değişime açık bir iş modelidir.

Bir ”Endüstri Mühendisi”, işe ilk önce çalıştığı şirkette performans yönetimini kurmak ile başlamalıdır. Bunun için, şirket stratejileri belirlenmelidir. Bunlar ülkenin ekonomisine, politikasına, uluslararası ilişkilerine ve sektördeki rekabete göre alınan kararlardan oluşmalıdır. Bu kararlara istinaden yapılan işlerin ölçülebilir olması ve sürecin buna göre kurgulanması gerekir. Çünkü ölçülemeyen hiçbir şey yönetilemez, yönetilemeyen hiçbir şeyde sürdürülebilir olmaz.  Bu da kurgulanan süreçlerin sistemsel takibinin yapılabilmesiyle yani, Endüstri 4.0’a uyum sağlaması ve dijital dönüşümün içinde olması ile mümkündür. Bundan sonra şirket içindeki operasyonel mükemmelliği sağlamak ise, belirlenen stratejileri departman ve çalışan hedeflerine indirgemek ile başlar. Bu bir şirkette tepeden tırnağa tüm organizasyon hiyerarşisi arasındaki bağı kurar. Böylece herkesin ortak bir amaca giden yolda kendine düşen kısmı tamamlamasını sağlayacak şekilde hareket etmesi sağlanır. Aynı zamanda çalışana bütünün içindeki yerini de gösterir ve aidiyet duygusunu geliştirir. Performans yönetiminde ölçülebilen iş sonuçları mevcut ile hedef arasındaki mesafedir. Hedefine ulaşan çalışanlar ödüllendirme sistemi ile motive edilmelidir, bu durum çalışan memnuniyetini artırır. Günümüzde kurumsal firmalar en az müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetine de önem vermektedirler. Çünkü firmaların en büyük değeri artık çalışanlarının tecrübeleridir.

Şirketler yönetim’deki başarıyı, insan yönetimi, bilgi yönetimi, süreç yönetimi ve finans yönetimindeki kabiliyetlerine göre yakalayabilirler. Bu kabiliyeti kazanabilmek için,  stratejik hedefe hizmet edecek şekilde yönetsel süreçleri inşa etmek önemlidir. Bunun için bir “Endüstri Mühendisi”, alınması gereken aksiyonları önem ve öncelik sıralarına göre etkin bir proje yönetimi ile doğru planlayıp yürütmelidir. Bu aksiyonlar ile iyileşme yolunda kat edilen mesafe küçük adımlar ile yavaş yavaş olabileceği gibi, inovasyon sayesinde büyük adımlar ile sıçrayarak ta olabilir. İnovasyon ile gelen yenilik ve farklılık rakiplerin önüne geçmek için yapılan en büyük hamledir. Bu şekilde yaratılan farkındalıklar, sektörde şirketlerin öncü, yöneticilerinin de lider olduğunu gösterir, çünkü bir lider işi doğru yapmaktan daha çok, doğru işi yapmanın peşindedir.

Kısacası, bir “Endüstri Mühendisi” resmin bütününü gören, çok yönlü bakabilen, optimum sonuca odaklanan, değişime ayak uyduran, doğru kurguyu tasarlayan, sürdürülebilir iş modeli yaratan, işi teknoloji ile bütünleştirebilen bir profil ile mükemmeliyetçi ve lider ruhlu bir özelliğe sahip olmalıdır. Bu yetenek ve yetkinlikte yetişmesi için ilk adımını doğru bir yol gösterici ile kurumsal bir şirkette işe başlayarak atmalıdır. İş hayatı boyunca ise kişisel ve mesleki gelişimini sürdürmelidir. Hiçbir zaman tek başına kahramanlık ile değil, takım çalışması içerisindeki etkin iletişim ile başarıyı kazanacağını bilmelidir. Bu noktada başarıyı kazanmaktan daha çok sürdürebilmenin öneminin farkında olmalıdır, çünkü bu son durağı olmayan bir mükemmellik yolculuğudur. Bu yolculukta ise bize ışık tutan “Endüstri Mühendisleri” aynı zamanda şirketlerin büyümesi ile ülke kalkınmasın da yardımcı olan en büyük ara oyunculardır.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mesaj Gönder
Whatsappdan yaz
Merhabalar !